BEDRIJFveermanagement

In deze tijd van bezuinigingen is er vaak veel onzekerheid over de toekomst bij zowel werkgever als werknemer. Als werkgever gaat u zo efficiënt en effectief mogelijk om met het menselijk kapitaal in uw organisatie.  U biedt werknemers graag een ontwikkelingsgerichte motiverende omgeving, waarin ze zich thuis voelen en optimaal functioneren.

Toch kunt u bemerken dat één van uw medewerkers behoefte heeft aan een nieuwe impuls of uitdaging.  Het valt u op dat een werknemer minder gedreven is dan voorheen of slechter presteert. Hoe komt dat? Drijfveermanagement kan het antwoord op deze vraag samen met uw werknemer helder krijgen en gepast advies uitbrengen. Wellicht heeft de werknemer de behoefte om zich verder te ontwikkelen, maar hoe dat er in de praktijk uitziet, is nog onduidelijk.

Ook hier helpt Drijfveermanagement, door uw medewerkers te begeleiden weer zicht te krijgen op hun talenten, mogelijkheden en ontwikkelrichting.  Samen wordt de balans opgemaakt, kwaliteiten in beeld gebracht en het  loopbaan- en ontwikkelperspectief weer even op scherp gesteld.

Binnen een drijfveertraject of andere drijfveerdiensten krijgen u en uw medewerker duidelijk welke werkzaamheden het beste bij een medewerker passen. Tevens (her)kent uw werknemer opnieuw diens mogelijkheden en neemt zijn/haar loopbaan weer in eigen hand. Hierdoor wacht hij/zij niet langer af wat voorbij komt, maar gaat zelf actief aan de slag met loopbaanrichting, eventuele opleidingen en verdere ontwikkeling.

Kijk voor meer Drijfveerdiensten bij Aanbod

Links